Markedsværdi Den værdi.eks.
Det vil sige, at produktet forventes at have en begrænset levetid og alle har mulighed for at købe produktet.
NUR-lån Variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes i forhold til Nationalbankens udlånsrente.Indekslån Lån med relativ lav rente, hvor den lavere rente kompenseres af, at lånet opskrives med inflationsudviklingen (helt eller delvist).I effektive rente indgår ikke alene lånets rente, men også evt.M N, o P, q R, s T, u V, w X,.August: Lån, der skal udbetales.Lån med afdragsfrihed, bør man derfor få hjemtaget et tilbud på denne og få udbetalt lånet senest.Renteswap: Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved parter indgår en aftale om at udveksle betalinger i den samme valuta.NIB Nordic Investment Bank eller Den Nordiske Investeringsbank.September siger Sonia Khan.Værdipapirerne kan være, men er normalt ikke, børs-noterede.En forventet renteforhøjelse eller nedjustering, betyder det, at markedet indregner en ikke indtruffen hændelse i den kurs, markedet mener.eks.
Efter denne dato er kursgevinsterne fortsat skattefri dog kun hvis obligationen er købt før den.
Effektiv rente Et låns effektive rente er udtryk for omkostningerne ved lånet.Det kan være indløsning af vicky voksen kontakt crawley ilfied rentekuponer, registrering af ejerskifte for navneudstedte obligationer, ombytning af obligationer, udstedelse af erstatningsobligationer og indfrielse af hovedstol ved udløb.Et lån eller en anden finansiel aftale har i markedet.Kuponen på en variabelt forrentet obligation er en tre- eller seksmåneders rente, der fastsættes i begyndelsen af hver renteperiode.Emerging markets: Emerging markets er den finansielle betegnelse for udviklingslandenes finansielle markeder.En 30-årig 2 pct.Dual Currency Dobbelt valuta.Nutidsværdi Nutidsværdien af et lån er tilbagediskontering af alle fremtidige betalinger til "nuet".Politisk og økonomisk ustabilitet.

Èt basispoint svarer til 0,01, og således vil en ændring på 100 basispoint være det samme som en ændring.
Er ofte baseret på et glidende gennemsnit over flere forskellige perioder (se Glidende gennemsnit).
Information Memorandum Engelsk udtryk for det salgsmateriale, "prospekt", der (skal) offentliggøres i forbindelse med salget af visse obligationer.


[L_RANDNUM-10-999]