Han er bosat på Frederiksberg og læser MSc Economics Business Administration på Copenhagen Business School.
EurLex-2 en T is the number of years remaining to the maturity date of the exposure calculated in accordance with points 3 to 5, or 5 years, whichever is the lower; and da Når der anvendes en ordning med direkte debitering, bør betalingsmodtagerens udbyder.
EurLex-2 en (a) the debtor undertakes to pay interest at the rate specified par søger kvinde for sex in Article 86 for the entire additional period allowed, starting from the date on which the payment was originally due; and da - disse fordringers forfaldsdato, eurLex-2 en - the due dates.Oliver er hovedsageligt langsigtet investor med stærkt fokus på fundamental og dybdegående analyse.Da I modsat fald finder justeringen sted i forbindelse med den anden forfaldsdato efter den endelige vedtagelse af budgettet.Da.2.1 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU).Da Sortsmyndigheden tilstiller indehaveren en betalingsanmodning med angivelse af betalingsformålet, det skyldige beløb, forfaldsdatoen, samt oplysning om muligheden for tillægsgebyr i henhold til artikel 13, stk.I alt har han 10 års erfaring på aktiemarkedet, siden han i en alder af 12 købte bogen; The Intelligent Investor, Benjamin Graham.Vil en betaling være rettidig, såfremt betaling kan dokumenteres på den angivne forfaldsdato?Da For kreditkort anses låntageren for at være i restance, når minimumsbetalingens forfaldsdato overskrides.
EurLex-2 en Failure by the counterparty to settle, in full or in part, the amount due under the early repayment procedure by the due date may result in the imposition of a financial penalty as set out in Section 1 of Appendix 6 to Annex.EurLex-2 en 113 It should be borne in mind that the Court of First Instance, replying to the plea raised, referred, in paragraphs 475 and 478 of the judgment under appeal, to settled caselaw that the powers conferred on the Commission under Article 15(2).Da Har modparten i henhold til proceduren for den førtidige tilbagebetaling ikke afviklet det forfaldne beløb helt eller delvist på forfaldsdatoen, kan det medføre, at den bliver pålagt et gebyr i henhold til punkt 1 i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14.Er virksomheden ikke tilmeldt et betalende lønservicebureau, kan du med fordel tilmelde ATP Livslang Pension til Betalingsservice, så skal du ikke bekymre dig om at få betalt til tiden.Jeg har altid haft den opfattelse at den angivne forfaldsdato var den gyldige til betaling, ikke at den skulle være modtager i hænde denne dato.Da Dette stykke finder udelukkende anvendelse, saafremt bidragene indbetales farmer ønsker en kone usa paa forfaldsdatoen.I private pantebreve er følgende anført i standardformularen: ".Indbetaling inden for betalingsfristen til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling ".Med venlig hilsen, erik Frodelund.Da Rentesatsen svarer til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro på forfaldsdatoen, forhøjet med procentpoint oj4 en The interest rate shall correspond to the rate applied by the European Central Bank, on the due date, for its operations.InvestEd forklarer Forfaldsdato, når der er tale om realkreditlån, så er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen på grund af en vis kredittid.
EurLex-2 en The due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order.
Da Når køberen af risikoafdækningen har mulighed for at afslutte risikoafdækningen, og betingelserne i den aftale, der ligger til grund for risikoafdækningen, indeholder et positivt incitament til, at kreditinstituttet kan afslutte transaktionen før den kontraktbestemte forfaldsdato, er risikoafdækningens løbetid den tidligste dato, hvor denne mulighed.


[L_RANDNUM-10-999]