(8p) b) 35 ml HNO 2 med ukjent konsentrasjon blir god dating apps til android titrert med en løsning av NaOH.
K a for HNO 2 er (8p) c) Dekomponering av NO 2 beskrives med følgende reaksjon.
Offentliggjøring av trekk fredag.Hva er konsentrasjonen av HNO 2 i den opprinnelige løsninga?Annen viktig informasjon om privatisteksamen, fant du det du lette etter?(8p) Målinger av NO 2 i M de første michigan voksen personlig ads 3000 s av reaksjonen.(5p) C 4H 10 (g) O 2 (g) CO 2 (g) H 2O (g) b) I reaksjonen i oppgåve a) vert det danna 15 g CO 2 (g).(8 p) b) Tegn Lewisstrukturen til følgende molekyler, inkluder mulige resonansstrukturer for de forbindelsene dette er relevante for.Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikheti helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.Foreslå tre ulike måter en kan påvirke prosessen for å maksimere utbytte av C 2H 2 (g effekten og valg av påvirkning må begrunnes.Tegn en kvalitativ titreringskurve for denne titreringa der du indikerer viktige områder.K a for HNO 2 er (8p) c) Dekomponering av NO 2 skjer med følgjande reaksjon.Hvor mye C 4H 10 (g) og O 2 (g) forbrennes?
Forklar kva ei tilstandsfunksjon er, og gje minst tre eksempel på andre tilstandsfunksjoner.
Det er ikkje lov å levere inn kladd saman med oppgåvesvaret UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / 2 3 Oppgave 1 (Teller 23 av 100 poeng) a) Brennere som bruker gassbokser som brensel er populære til oppvarming og matlaging blant friluftinteresserte.(5 p) d) Ein gassboks inneheld 100 g komprimert gass i væskeform, kor stort volum vil dette bli om all væske ekspanderar til gassform ved standard trykk og temperatur?Balanser reaksjonslikningen for forbrenning av butan som er gitt under.(8p) Oppgave 2 (Teller 32 av 100 poeng) a) Hvilke typer orbitaler er tilgjengelige for grunnstoffene i periode 3 i det periodiske system?(8p) b) 35 ml HNO 2 med ukjend konsentrasjon vert titrert med ei løysing av NaOH.Forklar korleis ein kan bruke Hess lov for ei valfri termodynamisk størrelse.

[L_RANDNUM-10-999]