ee besparelser obligationer løbetid sats

Kontorutgi liter og inventor.
Sarre fplge av foran nmynte amordning opfpres under post 15 beklaadningsgadtgjorelse til 1,1 mand mot.Sak n r Dispensationsandr.OVerfOrt Nedre tore Vogts gate lasoo.00 Torvvegiten, Kongens mand søger en kvinde fra ukraine :gate Dronninge:ns.22 (Chireysties gate ' Dronningens.Den Norske, St ats Smaabruk- og Boligbank kr Den Nor)ke, Stats Arbeblerbruk- og Boligbank «.9 (Kommtunegaarden) Vogts gate Kiciagens.Incittegter : Budgettert Indkommet Leie av kinematografen Leie av Vaskeriet og Storgaten ' Utgifter : Budgettert Me dgaat Brandkontingent og assurance Van day gi f t Vedlikehold Avskrives paa Storgaten, 195 187 Sendes regnskaps- lag desisionsutvalget til behandaing.Denne pligt har fattigstyret saa samvittighetsfuldt som mulig sokt at apfylde.Ordningen maa bero paa overenskomst mellem A/S Vinmonopolet og vedkommende kommune.
7).00, 22304).00 Middelskolon fiddielsko1en, s gymnastiksal.
Som medlemmer valgtes enstemmg garvermester Karl.For brisk av klokkene veil begravelser : For lys og ng ved koncerter.Kontcirutigif ter Kontorrekvisita, bekjenagioreiser og - trykning Telefon Wang til arboidsledighetskasser ; Overfores 448 40 utgifter Budgettert.En, eventtuel, ny gastaritf her i tilfwide gjores efter avdtrt- -tet avlsning; av maalerne is juli maan, ed, saaled, es at den trier i kraft sente, st fra Jeg tillater mig derfor at foretaa randringer i Gasverkets tarif Grundprisen paa dswttes til 22 ore.,m3.Christiansen, Thorne, Nannestad,.Kr dre end budgettert.Kommunens bidrag til staten.Sam det vil fremgaa av loven, er der aapnet adgang til for kommunestyrene at beslutte den i havnelovens paragraf dato sex undskyldning excel 29, 1ste passus.Holth og den nyansatte forretningsfbrer fritas Ter at betale pxfe-mte til kredssykekassen, Disse fun:ktionaerer vil.P(sfondet's atla, an) til (bykassen ' Laanefondets utla, a'n :.

[L_RANDNUM-10-999]